sobota, 1 września 2012

Zawieś w swoim domu kropielniczkę!

        „Niech ta woda przypomni nam przyjęty chrzest i naszą przynależność do Chrystusa, który nas odkupił przez swoją Mękę i Zmartwychwstanie”- to słowa zaczerpnięte z ceremoniału błogosławieństw, które kapłan może dodać po obrzędzie poświęcenia wody. Te słowa wyjaśniają i przybliżają sens każdego obrzędu pokropienia wodą święconą, również tego, kiedy czynimy znak krzyża zamaczając wcześniej palce w wodzie święconej w naszych kropielniczkach domowych:
- jest to przypomnienie momentu przyjęcia Chrztu i zobowiązań z niego płynących,  
jest to moment troski, aby wybór Chrystusa umocnić, rozwinąć i wydoskonalić, uczynić wyborem życia i tego konkretnego dnia lub chwili ("Raz wybrawszy codziennie wybierać muszę";w Sakramencie chrztu świętego chrześcijanin niejako zostaje zanurzony w śmierci, na sposób mistyczny umiera z Chrystusem, dokonuje się w nim obmycie z grzechu pierworodnego – i razem z Nim zmartwychwstaje jako nowy człowiek; jest to m oment kluczowy i tak ważny, że wszystko, co dzieje się potem, przez całe życie, ma być jedynie troską, aby ten wybór umocnić, rozwinąć i wydoskonalić),
- używanie wody święconej (pobłogosławionej przez kapłana, a więc wyłączonej z codziennego, powszechnego użytku i oddanie na własność Bogu) staje się szczególnym znakiem obecności Boga, który chroni dom i osoby w nim mieszkające przed działaniem złego ducha, 
- jest zewnętrznym wyznaniem wiary i widzialnym opowiedzeniem się za Nim, a odrzuceniem szatana
    

poniedziałek, 20 sierpnia 2012

Od czego się zaczęło?

         W moim domu rodzinnym na Kujawach (Grabie k/Aleksandrowa Kujawskiego), a konkretnie w pokoju mojej prababci Marianny zawsze wisiała kropielniczka z wodą święconą. Była to metalowa kropielnica, chromowana, albo niklowana z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej. Sięgając pamięcią, jeszcze do szkoły podstawowej i to do jej początków pamiętam prababcię Marysię, która uczyła mnie znaku krzyża, a następnie utrwalała we mnie tę praktykę, uczyła mnie różnych modlitw, opowiadała o medaliku z Najświętszą Maryją Panną, o świętych patronach od wielu spraw, w tym także życia codziennego Tamten czas pozostawił we mnie wspomnienie świętości i powagi pewnych gestów i zachowań. Po wielu latach od tamtych wydarzeń wybrałem studia teologiczne i odkryłem powołanie do katechezy realizowanej w sposób aktywny i twórczy. Wiem, że u źródeł tego powołania leży również, a może przede wszystkim tamto doświadczenie - Osoby najbliższej Jezusowi i Jego Matce w mojej rodzinie, Osoby, która przez kilkanaście pierwszych lat mojego życia miała znaczący wpływ na moje wychowanie, a przede wszystkim na wzrost wiary. 

"Tajemnicza kropielniczka" - opowiadanie do wykorzystania przez rodziców, kapłanów i katechetów

         Z bratem Tadeuszem Rucińskim FSC znamy się od kilku dni. Właśnie w sierpniu 2012 dane było mi go poznać, choć nie osobiście, lecz w rozmowie telefonicznej. Wcześniej czytałem naprawdę wiele jego krótkich, lecz bardzo inspirujących tekstów zamieszczanych w różnych czasopismach katolickich - m.in. w Niedzieli oraz kilka jego książek. Wspaniały człowiek, zaangażowany w wychowanie, w nowoczesne i ciekawe ukazywanie orędzia Jezusa Chrystusa. Potrafi zachwycić słuchaczy i tych, którzy czytają jego dzieła. Ma ogromny i potwierdzony zadowoleniem (czasem zawstydzeniem) odbiorców dar słowa - rzec by można - miecz! Jest redaktorem miesięcznika dla dzieci Anioł Stróż oraz miesięcznika dla rodziców i wychowawców Sygnały Troski.
          Poniżej przedstawiamy dwa teksty Brata, które powstały już jakiś czas temu, ale idealnie wpisują się w ideę strony, w ideę promowania kropielniczek, a następnie wprowadzenia ich na powrót, lub od nowa do naszych domów. Dziękujemy Bratu Tadeuszowi za umożliwienie skorzystania z tych tekstów!

Maja, Jarek, Bernadeta, oraz: Iga, Anatol, Karolinka i Marianna!

          Jarosław Stasyszyn jest artystą ceramikiem. Ma wspaniałą żonę - Bernadettę oraz piątkę uroczych i mądrych dzieci: Maję, Igę, Karolinkę, Anatola oraz Mariannę. Od maja 2012 roku zaczął tworzyć kropielniczki. Jest bardzo zdolny i pełen pomysłów, a ponadto otwarty na to, co wymyślą inni. Jednak zawsze do każdej realizacji podchodzi na poważnie i nie chce, aby był to kolejny przedmiot, sztuka, lecz żeby to, co z pomocą Bożą stworzy mogło się podobać odbiorcom i działać na nich mocą piękna, ale przede wszystkim Piękna  Łask, które leją się przez czynienie znaku krzyża i obcowanie z wodą święconą. Jarek pragnie, aby kropielnice, które tworzy były godne tego, do czego są tworzone... I udaje się mu to świetnie!

Dlaczego warto powrócić do zwyczaju kropielniczek ze święconą wodą w naszych domach?

      Zwyczaj ten pomaga domownikom i gościom żyć prawdą, że rodzina to domowy Kościół oraz, że w codzienności życia objawia się i działa Bóg.
     W Starym Testamencie czytamy: "Słuchaj Izraelu, Jahwe jest naszym Bogiem - Jahwe jedyny. Będziesz miłował twojego Boga /.../ Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. /.../ Wypiszesz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach /../" (Księga Powtórzonego Prawa 6, 4-9) Żydzi rozumieli te słowa dosłownie, więc na odrzwiach domów mocowali kar teczki z powyższym tekstem "Słuchaj Izraelu..." Wytworzyło to pobożny zwyczaj dotykania tych świętych słów podczas wchodzenia i wychodzenia z domostwa. Starożytni Żydzi również po przyjściu do domu dokonywali rytualnego obmycia rąk. Obie te praktyki dały podstawy do pojawienia się później w kościołach chrześcijańskich kropielnic z wodą święconą. Każdy wierny, wchodząc i wychodząc ze świątyni, powinien był zanurzyć rękę w kropielnicy i przeżegnać się znakiem krzyża na pamiątkę oczyszczenia wodą chrztu świętego.
     Ta kościelna praktyka rozwijała się jednak nadal i z kościołów zaczęła wkraczać do mieszkań. Kaznodzieje namawiali, aby w domach wieszać miniaturki kościelnych kropielnic. Zwyczaj ten nie wszędzie przyjął się powszechnie, ale na Śląsku jeszcze w połowie XX wieku występował praktycznie w każdym domu.

Kropielniczka - motywacja, instrukcja obsługi oraz garść tekstów o wodzie święconej

           Prosimy o wsparcie w rozpowszechnianiu idei powrotu kropielniczek z wodą święconą do polskich domów. Wiemy, że sprawa kropielniczek nie ma się koncentrować na przedmiocie, ale poprzez to, co widzialne ma oczy naszej dusze skierować ku temu, co niewidzialne, Ku Temu, który ma moc w nas sprawić wielkie dzieła. Nie chodzi tylko to, żeby jak najwięcej osób "zarazić" pragnieniem posiadania w swoim domu naczynia ze święconą wodą; chodzi raczej o rozbudzenie pragnienia napełniania się łaską i mocą Bożą, aby dzielnie i mężnie znosić trudy i przeciwności dnia codziennego.
      Ponieważ chrzest na ogół przyjmowany jest w nieświadomości niemowlęctwa, dlatego domaga się ciągłego uświadamiania i pogłębiania tego ważnego sakramentu. Uprzywilejowaną do tego okazją jest celebracja Wigilii Paschalnej, podczas której dokonuje się odnowienia przymierza chrztu. Każde niedzielne pokropienie wodą święconą na rozpoczęcie Mszy św. także przypomina pamiątkę chrztu. Tę samą treść wyraża każdorazowe pobożne przeżegnanie się wodą święconą, zwłaszcza podczas wchodzenia do świątyni, ale nie tylko. 

 Ciekawe artykuły na ten temat:
1. "Woda święcona" - fragment książki Znaki święte (autor - Romano Guardini)
2. "Kropielniczka" - artykuł p. Marka Szołtyska o zwyczaju wieszania kropielniczek na Górnym Śląsku oraz o biblijnych i tkwiących w kulturze żydowskiej źródłach korzystania z kropielniczek
3. "Kariera wody" - artykuł ks. Szymona Stułkowskiego, obecnego sekretarza Komisji Pastoralnej Episkopatu Polski o kropielniczkach, chrzcie, wodzie święconej i pomysłach duszpasterskich z tym związanymi
4. "Jak diabeł święconej wody" - artykuł Marcina Jakimowicza o sakramentaliach napisany współczesnym językiem
5. "Kropielnice - naczynia łaski" - artykuł ks. Mariusza Pohla
6. "Symbolika elementów naturalnych w liturgii" - Piotr Lewandowski
7. "Woda święcona" - ks. Radosław Pawłowski 
8. "Świadectwo egzorcysty" ks. Włodzimierz Dziduch TChr
9. "Sakramentalia w walce duchowej" -  o. Bogdan Kocańda
10. "Filakterie i frędzle czasów współczesnych" - czyli co powinno wynikać z oznakowania samochodu znakami chrześcijańskimi...

Zaproszenie do współpracy oraz do dzielenia się swoim doświadczeniem z kropielniczkami

                 Kochani Goście strony poświęconej kropielniczkom!
         Zapraszamy Was do współtworzenia tej strony i rozpowszechniania idei umieszczania kropielniczek z wodą święconą w naszych domach. Można to czynić na różne sposoby:
- sami zaopatrzcie się w kropielniczkę i zawieście ją w miejscach, w których mieszkacie (trudno zachęcać do czegoś, czego się nie zna, lub nie sprawdziło),
- codziennie czyńcie znak krzyża wcześniej zamaczając palce w święconej wodzie, np. przed wyjściem z domu i po powrocie,
- czytajcie artykuły zamieszczane na naszej stronie i dzielcie się zdobytą wiedzą z innymi (zwłaszcza z najbliższymi),
- przekazujcie informację o stronie www.kropielniczka.blogspot.com ,
- włączcie się w tworzenie strony o kropielniczkach, np. poprzez napisanie komentarzu pod jakimś artykułem, lub przez napisanie swojego mini-artykułu (np. związanego ze wspomnieniami dotyczącymi kropielniczek w domu, lub z doświadczeniem kropielniczki w życiu rodziny przeżywanym obecnie)